Overlay

KLIMA OG MILJØ

Thisted Kommune er Danmarks førende klimakommune. 100 procent af al kommunens el kommer i dag fra vedvarende energi, ligesom mere end 80 procent af varmen produceres ved biomasse, geotermi, biogas og affald.

Energi- og klimatur til Thy

Thys førende position inden for vedvarende energi tiltrækker løbende interesserede fra hele verden, og det er muligt at komme og opleve områdets forskellige energiløsninger. Både grupper af turister og fagfolk kan dykke ned i områdets bud på fremtidens klimaudfordringer.

Klimafilm om resultaterne

Kommunen fortæller om den utrolige udvikling i denne klimafilm:

Error embedding source
Message: The remote server returned an error: (403) Forbidden.
SourceUrl: http://player.vimeo.com/video/1755134
oohEmbedUrl: http://api.embed.ly/1/oembed?key=&url=http%3a%2f%2fplayer.vimeo.com%2fvideo%2f1755134&maxwidth=460&maxheight=259

 

Tilbage i 2007 vandt Thisted Kommune den europæiske "EuroSolar-pris" for at være næsten selvforsynende med vedvarende energi.

Den Grønne Tråd

Hjemmesiden "Den Grønne Tråd" er din guide til natur- og energioplevelser i Thisted Kommune. Her kan du få overblik over spændende naturområder og hvor du kan opleve verdens største vindmøller, imponerende bølgekraftmaskiner og meget mere.

Visionær kommunal energipolitik

Byrådet vedtog i 2010 en visionær energipolitik, som blandt andet omfatter en energihandleplan med 16 punkter, der omhandler anvendelse af vedvarende energi de næste fire år. Se Thisted Kommunes energiplan.

Lang tradition for vedvarende energi

Siden 1982 har et af Danmarks førende forskningscentre i vedvarende energi - Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi ligget i Ydby og gennem forskning og udvikling skabt innovation inden for vedvarende energi.

Danmarks første kraftvarmeværk baseret på geotermi er placeret i kommunen ligesom Thisted Kommune har 226 vindmøller. I Østerild er der placeret et nyt Nationalt testcenter for store vindmøller, og på Hanstholm Havn testes der bølgeenergianlæg af Dansk Bølgeenergi Center (Danish Wave Energy Center), som Thisted Kommune og Aalborg Universitet har etableret. Udviklingen omkring vedvarende energi i Thy har også resulteret i, at en lang række håndværkere mv. i området har specialiseret sig i passivhusbyggeri og de har nu oprettet foreningen Passivhus Nordvest.

 

Del med dine venner!