Overlay

Hanstholm Havn - driver udviklingen i Thy

Hanstholm – på Jyllands skulder i Danmarks nordvestligste hjørne – er et dynamisk centrum og et udviklingsmæssigt lokomotiv for hele egnen.

Hanstholm by er i høj grad blevet udviklet i kraft af Hanstholm Havn, der blev indviet i 1967. I dag er havnen Danmarks største konsumfiskerihavn, og fiskeriet er en motor, som trækker udvikling og nye jobs med sig. I dag skaber havnen omkring 2.300 arbejdspladser lokalt i Thisted Kommune, hvoraf cirka 1.000 personer er direkte beskæftiget ved eller på havnen og cirka 1.300 i afledte erhverv.

Hanstholm Havn er Danmarks yngste fiskerihavn og kunne i 2017 fejre 50-årsjubilæum. Havnens historie går dog meget længere tilbage, da det allerede i 1917 blev besluttet at bygge en havn i Hanstholm. Frem til 1941 blev der udført en række forsøg på at bygge en vestmole, men de stærke bølgekræfter var ikke mulige at modstå med datidens teknik, og da Hanstholm under 2. Verdenskrig blev omdannet til en kystfæstning, blev havnebyggeriet først genoptaget efter krigen.

Med havnen opstod meget erhverv med gode jobmuligheder i Hanstholm, og byen voksede fra få hundrede indbyggere i starten af 1900-tallet til over 2.000 i slutningen af 1970’erne.

Havnen – en travl arbejdsplads
Hanstholm Havn er i dag en travl arbejdsplads, som huser mange forskellige aktiviteter inden for havnens fem forretningsområder:

 • Fiskeri: Hanstholm Havn er iblandt Danmarks største fiskerihavne, og havnen er en attraktiv landingshavn for såvel danske som internationale fiskere. Det skyldes især havnens korte afstand til nogle af de bedste fiskepladser i Nordsøen, som tilfører mange landinger og en stor fiskeindustri med sortering, auktion, forarbejdning og eksport.

 • Akvakultur: I direkte forlængelse af det traditionelle fiskeri ligger akvakultur, der er en betegnelse for dyrkning eller opdræt af blandt andet fisk i anlæg på land. Akvakultur gør det muligt at kontrollere og genanvende vandet, og metoden er derfor en innovativ måde at imødekomme en voksende efterspørgsel på sunde fødevarer.

 • Energi: Hanstholm er en af de mest blæsende lokationer i Danmark, og stedet er derfor velegnet til både vind- og bølgeenergi. På havnen står tre store vindmøller på 150 meter, som hver har en kapacitet på 3,45 MW, og i et afmærket testområde nær havnen foregår test og udvikling af bølgeenergi.

 • Transport: Hanstholm Havn er et centralt punkt på ’den blå motorvej’ med kort afstand til blandt andet Norge, Island, Færøerne, England og Skotland. Udover fisk er Hanstholm Havn derfor oplagt til håndtering af mange forskellige godstyper med erfaring inden for blandt andet råstoffer, bulk, træ, sten, grus og vindmølledele.

 • Service: På og omkring havnen ligger en stor serviceindustri, som tilbyder en bred vifte af maritim service til danske og internationale fartøjer. De mange virksomheder tæller blandt andet smede, elektrikere, vodbindere og aktører inden for brændstof, køleteknik, værft, skibsproviantering m.m.

Igangværende havneudvidelse
I november 2017 tog Hanstholm Havn det første spadestik til en stor havneudvidelse, der skal skabe de rette faciliteter til fortsat vækst mod et øget antal landinger og mere forædlingsindustri. Med udvidelsen bliver havnens indsejling mere rolig, men også dybere, hvilket betyder, at større skibe vil kunne anløbe. Derudover vokser havnen med ekstra arealer, der gør det muligt for virksomheder at etablere sig – og på den måde tilføre ny aktivitet.

Når den nye Hanstholm Havn står færdig i 2020, vil havnen være udbygget med:

 • Øst: 135.000 kvadratmeter ekstra areal med 350 meter kaj
 • Vest: 30.000 kvadratmeter ekstra areal med 140 meter kaj
 • Nyt havnebassin med 10 meter dybde (og forberedt til 11 meter)
 • Stenkastningsmole mod vest – udføres med beton (såkaldte cubipods)
 • Stenkastningsmole mod øst – udføres med brudsten fra Norge og Sverige
 • Molehoved udformet som en stor sænkekasse (på størrelse med en håndboldbane)

Udvidelsen af Hanstholm Havn udføres i totalentreprise af entreprenørselskabet Per Aarsleff A/S:

Lær meget mere i nyt havne-infocenter
I december 2018 åbnede Hanstholm Havn et infocenter om havnen og den igangværende havneudvidelse med facts, fortællinger, billeder og film.

Infocenteret er gratis at besøge og åbent dagligt.

Læs mere her.

Del med dine venner!