Thy360.dk er en fælles informationsportal om Thy.

På portalen kan borgere, turister og andre besøgende hurtigt og effektivt finde generel information om området og holde sig opdateret om nyheder og aktiviteter i Thy. Alt er samlet på ét sted - blandt andet i en opdateret og overskuelig aktivitetskalender.

Bag portalen står Thisted Kommune, Thy Turistforening, Thy Erhvervsforum, Thisted Handels- & Industriforening, Nationalpark Thy, Kulturelt Samråd, Landsbygruppen Thy samt følgende uddannelsesinstitutionerne i Thy: Thisted Gymnasium, EUC Nordvest, Thy Uddannelsescenter og Thy-Mors HF & VUC.

Thy360.dk skal fungere som en effektiv informationskanal og samtidig være det udstillingsvindue, der viser omverdenen alt det, Thy har at byde på.
Portalen er designet og udviklet af web- og kommunikationsbureauet 7nord. Arrangementskalenderen vedligeholdes primært af brugerne og redaktør på siden er KulturRummet.

Portalgruppen ønsker at fremhæve Thys fyrtårne:

• Naturen (Nationalpark, Limfjord, Vesterhavet, Det Gule Rev m.m.)


• Klima, energi og miljø (vedvarende energi, ren natur og luft m.m.)


• Mangfoldigt kultur- og foreningsliv (masser af stærke, mindre kulturarrangementer og foreningsaktiviteter med stort, lokalt engagement)


• Lokale fødevarer (store som små fødevareproducenter, fiskeri m.m.)


• Aktivt liv/sport/idræt (sundhed, marathonløb, Cold Hawaii, fodbold, håndbold m.m.)og portalgruppen og den tilknyttede redaktør arbejder ud fra følgende retningslinier for nyheder og arrangementer:Nyheder: Portalen skal sprede de gode historier, som først og fremmest tager udgangspunkt i de nævnte fyrtårne. Det udelukker ikke, at historier og nyheder med andre vinkler kan bringes på portalen, men under alle omstændigheder bør der være tale om nyheder med en lokal vinkel/betydning. Der skal løbende være fokus på, om visse nyheder og historier med den rette "tilskæring" kan skabe forstærket positiv omtale, også udover Thisted Kommunes grænser.

Kalender-arrangementer: Kalenderen er tænkt som det sted, der samler alle større aktiviteter i Thy/Thisted Kommune. Kalender-arrangementer skal have en bred offentlig interesse og skal være offentligt tilgængelige. Det kan oplagt dreje sig om de lidt større kultur/fritidsarrangementer samt om arrangementer der berører de nævnte fyrtårne. Arrangementerne skal medvirke til at give et samlet billede af egnens mange aktiviteter og muligheder, og vil som fælles reference for Thisted Kommunes borgere kunne styrke det interne kendskab til egen kommune.Kalenderen er tiltænkt enkeltstående arrangementer og events og ikke arrangementer og aktiviteter, som har karaktér af faste eller fast tilbagevendende (kommercielle) driftsaktiviteter, permanente udstillinger og lign.


Arrangementer og nyheder med kommercielt indhold kan dog undtagelsesvist bringes på portalen med oplysning om tid, sted, kort om indhold og pris m.m. - altså basisoplysninger og ikke en decideret reklametekst, da Thisted Kommune, som står bag portalen, ikke må medvirke til at markedsføre enkeltstående, private virksomheder.

Redaktøren og ejergruppen bag portalen har ret til at fjerne arrangementer, der ikke lever op til retningslinjerne.

Ejerne bag portalen påtager sig ikke ansvaret for indholdet i kalenderen samt for brugernes eventuelle brug af fotos, hvortil rettighederne ikke er i orden.

Har du forslag til en nyhed? Send den til: [email protected]

Ved at oprette dig som bruger på Thy360 kan du selv oprette arrangementer i kalenderen. Opret en bruger!
Del med dine venner!