Vandretur til "Sorte næse" ved Lodbjerg Fyr

overlaysortenaese.jpg

Vandretur fra fyret til stranden og skrænten ved havet der gemmer på masser af historie.

Vi følger stien fra Lodbjerg Fyr mod havet, hvor vi finder den særprægede kystklint "Sorte næse". Den er op til 10 meter høj og består af moræneler, som er overlejret af flyvesand. Mellem ler og sand findes tørvelag, "martørv", som stammer fra overføgne moser. I bunden af klinten ses en opskudt flage af det mørke glimmerler, som er en havaflejring og derfor indeholder fossiler af snegle, muslinger og søpindsvin. Kysten nedbrydes til stadighed, og det sker, at der dukker oldsager frem af klinten. Det vidner - ligesom gravhøjene inden for klitten - om det folk, som levede her i sten- og jernalderen.

Fra "Sorte næse" går vi sydpå ad stranden og dernæst op i klitten for at gå nordpå tilbage til Fyret ad Redningsvejen. Vi spiser vores medbragte frokost i fyrmesterboligen eller i fyrmesterens have - afhængig af vejret.
Frivillige i NPT (Hanne og Niels Refslund) fortæller om Fyret og om landskabet.

Samlet distance: Ca. 6 km.
Varighed: 2½ – 3 timer

Medbring: Frokost, drikkelse, praktisk fodtøj til klit og ujævnt terræn
Turledere: Frivillige Nationalparkværter Hanne & Niels Refslund, Lyngby

Tidspunkt

  • 26. juli 2016
    10:00 - 13:00

Sted

Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig

Filer

Ingen filer

Arrangementet er oprettet af Frivillige formidlere i Nationalpark Thy, [email protected]