Klokke-Ensian, Soldug og Ensianblåfugl på Vestergaard i Nationalpark Thy

overlayklokkeensianmedaegafensianblaafuglvedaalvand-christinap-b.jpg

Ekskursion til lodsejer Karsten Hansens naturperle i kanten af Stenbjerg Plantage

Ensianblåfugl har været i kraftig tilbagegang i Danmark. I kanten af Stenbjerg Plantage på ejendommen Vestergaard har Ensianblåfugl en isoleret og sårbar bestand. Under ekskursionen ser vi på planterne i området og på et nuværende levested for Ensianblåfugl. Karsten Hansen plejer området med hesteafgræsning af hensyn til den sjældne sommerfugl.
Derudover ser vi på et naboareal, hvor Karsten Hansen i samarbejde med BFN og Nationalparkfond Thy har søgt om midler til at genskabe klithede og klitlavning. Målet er at udvide levestedet for den isolerede bestand af Ensianblåfugl.
Desuden ser vi på et vandhul, hvor der skal ske oprensning af hensyn til Stor Vandsalamander.

Medbring: Vandtæt fodtøj og evt. en kande kaffe/the, idet der bliver en kort kaffepause.

Tidspunkt

  • 18. august 2018
    14:00 - 16:30

Sted

Vestergaard, Tyskebakken 5, 7700 Snedsted

Filer

Ingen filer

Arrangementet er oprettet af Cathrine L Sørensen, [email protected]