Kend din nationalpark - for frontmedarbejdere

overlaykrondyr_solnedgang_siluet_sw_reklame-lav.jpg

Rundtur med bus og guide i den sydlige del af Nationalpark Thy.

Turene foregår i bus med guide og stop på udvalgte besøgssteder og enkelte gåture i Nationalpark Thy.
Målet er, at give dig viden om Nationalpark Thy og de særlige besøgssteder, så du på egen krop har oplevet de steder, som du kan henvise kunder og gæster til. Du får med andre ord kendskab til besøgsstederne, så du i overskrifter kan redegøre for:
- Hvad er den bærende historie på stedet
- Hvad er den særlige og karakteristiske natur
- Hvilke naturprojekter er gennemført i området
- Friluftsmuligheder - Hvad kan man lave her
- En god historie eller anekdote, der knytter sig til stedet
Ved turens start får du udleveret et kompendium med beskrivelser af hvert besøgssted. Kompendiet er du velkommen til at tage med hjem.
Undervisere/guider på busturen er:
- Thorkild Møller, Privat formidler og formidlingspartner med Nationalpark Thy.
- Ole Riis, Turistchef, VisitThy
- Bo Immersen, Projektleder, Nationalpark Thy

Datoer: Du kan deltage i en nord-tur i Nationalpark Thy den 12. juni og/eller i en syd-tur i nationalparken den 13. juni.

Målgruppe: Frontmedarbejdere i turistbranchen og i detailhandelen.

Vælg mellem to ture eller deltag i begge.

På nord-turen den 12. juni kl. 8.30-15-30 besøger vi:
- Thisted Station, Jernbanegade, 7700 Thisted. Start kl. 8.30
- Isbjerg ved Nors Sø
- Sårup og Hanstholm Vildtreservat
- Hanstholm Fyr
- Klitmøller
- Vandet Sø, ved skovlegepladsen i Vilsbøl Plantage
- Badepladsen Nebel ved Nors Sø
- Thisted Station, Jernbanegade, 7700 Thisted. Slut kl. 15.30

På syd-turen den 13. juni kl. 8.00-16-00 besøger vi:
- Thisted Station, Jernbanegade, 7700 Thisted. Start kl. 8.00
- Hurup Station, Jernbanegade 1, 7760 Hurup. kl 8.30
- Svaneholmhus på Agger Tange
- De sorte huse i Agger
- Lodbjerg Fyr
- Stenbjerg Landingsplads
- Vorupør Landingsplads
- Thagaards Plantage og Bøgsted Rende
- Thisted Station kl. 15.30
- Hurup Station, kl. 16.00
Pris: Det er gratis at deltage. Let forplejning er inkluderet.

Tilmelding skal sker efter ”først til mølle” princippet og skal ske senest en uge før på https://goo.gl/forms/sCJxhmvXsrEc9sII3
Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindre, så en anden kan få pladsen.

Find flere muligheder for at blive klog på Nationalpark Thy på nationalparkens projektside med kompetenceudviklingstilbud:
http://nationalparkthy.dk/udvikling-ogsamarbejde/
nationalparkskolen/
Nationalpark Thy har fået støtte fra Friluftsrådet til at hjælpe lokale med at blive klogere på nationalparken.

Tidspunkt

  • 13. juni 2018
    08:00 - 16:00

Sted

Thisted stationen, Jernbanegade, 7700 Thisted

Arrangementet er oprettet af Bo Immersen, [email protected]