Familielandbruget udlodder midler til Thy og Mors

Overlay

03. november 2017

af Martin Arthur

Erhverv

Erhvervslivet og foreningslivet i Thy og på Mors får ny mulighed for at søge midler.

Da Mors-Thy Familielandbrug er ved at blive opløst, har foreningen besluttet at udlodde en del af sine overskydende midler til gavn for udviklingen i Thy og på Mors. Det sker, ved at foreningen har lavet en ny pulje, som kan søges af alle, der bor i Thy og på Mors eller har tilknytning til området.

Foreningen ønsker at støtte udviklingsinitiativer, der lægger sig op ad familielandbrugets formål.

Det er også Mors-Thy Familielandbrugs ønske, at midlerne går til almenvelgørende formål, og derfor er formålet for uddelingen bredt formuleret i fire punkter, nemlig det lokale erhvervsliv, uddannelser inden for landbruget, naturprojekter og landdistriktsudvikling.

”Vi håber, at vi får rigtig mange gode ansøgninger ind, så vores midler kan komme ud og arbejde for den gode udvikling på vores egn. Det er vemodigt at lukke foreningen, men via uddelingen her, håber vi, at foreningens sidste midler kan komme området til gavn,” siger Birthe Marie Jensen, der bestyrer udlodningen.

Som eksempler på ansøgninger nævner Birthe Marie Jensen, at små og mellemstore virksomheder relateret til landbrug og fødevarer kan søge, og at der kan søges af unge til uddannelse inden for landbrugsfaget. Der vil også kunne søges af landmænd og foreninger til naturprojekter, som gavner naturen og øger lokalbefolkningens adgang til naturen, og der kan søges af foreninger, virksomheder og enkeltpersoner til udvikling af landdistrikterne i Thy og på Mors.

Det er muligt at søge til både store og små projekter – både helt lokale og projekter, der dækker hele Thy og Mors. Man kan søge minimum 10.000 kroner og maksimum 100.000 kr.

Det er et krav, at det er et konkret initiativ eller projekt, og at der ikke er tale om drifts- eller vedligeholdelsesudgifter.

Ansøgningsfristen er 1. december 2017, og man ansøger på et lettilgængeligt ansøgningsskema, som man finder på www.landbothy.dk/stoette

Tilbage til oversigten »

Del med dine venner!