Repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd

overlayunavngivet.png

Kulturelt Samråd i Thisted inviterer til årets repræsentantskabsmøde tirsdag den 13. marts 2018 klokken 19:00 i Thisted Musikteatrets Gobelinsal.

Du har igen mulighed for at komme til det årlige repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd. Alle er velkommen og af hensyn til spisningen bedes om bindende tilmelding til formanden Poul Erik Skov Sørensen på mail: [email protected]

Kandidater
Kulturelt Samråd opfordrer alle foreninger til at finde egnede kandidater, der kan vælges til KS´ bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg
På valg er Flemming Krog Rasmussen, Kristian Brøndum og Kennet Bøgehøj.
Ud over det, mangler vi endnu et medlem i bestyrelsen, så kender du en god og kvalificeret, så sig lige til.

Handlingsplan for 2018
I følge vedtægterne skal næste valgperiodes handlingsplan medsendes og den ser således ud:
1. At blive økonomisk formående ved at søge midler som vi kan anvende og fordele.
2. At arbejde på, at tiltrække flere regionale projekter og midler til Thisted kommune.
3. At Kulturelt Samråd i højere grad skal være medspiller og få indflydelse på kommunens kulturpolitik.
4. At arbejde for, at udvide medlemskredsen.
5. At inddrage flere unge i Kulturelt Samråds netværk.
6. At blive mere synlige overfor for medlemskredsen, blandt andet gennem bedre kommunikation.

Kontingent bedes indbetalt
Alle foreninger, gamle som nye, der gerne vil være med, bedes indbetale det årlige kontingent på 400,- kr. til Bankreg 9090 - kontonummer 0001305611 inden repræsentantskabsmøde.
Gør det hellere med det samme for en sikkerheds skyld!

Tidspunkt

  • 13. marts 2018
    19:00

Sted

Thisted Musikteater, Håndværkertorv 1, 7700 Thisted

29490260

Filer

Ingen filer

Arrangementet er oprettet af Jennifer Strohmeyer, [email protected]